Biologija
< printer-friendly version >


Metilji

23.10.2002

- Za razliku od tubelarija, oni su paraziti
- Mogu biti ekto ili endo paraziti. Ako su endoparaziti onda su anaerobni organizmi.
- Metilji u blizini usnog otvora imaju snažnu mišićnu pijavku preko koje se pričvrste za domaćina. Neki metilji imaju i trbušnu pijavku.
- Hrane se krvlju ili tkivom domaćina. Kao i kod drugih parazita i kod njih je najbolje razvijen polni sistem i karakteristično je da polažu veliki broj jaja. Najpoznatiji je veliki metilj koj kao adult parazitira u jetri rogate stoke.
- Tokom razvića, prolazi kroz nekoliko larvenih tupova: iz jaja se razvija larvaMIRACIDIJA koja se dalje razvija u vodi (bara), dalje razviće se odvija u telu prelaznog domaćina (barski puž) gde se obrazuje SPOROCIST, zatim nastaje larva CERKARIJA koja napušta telo barskog puža. Kada bara presuši na travi se zadržavaju METACERKARIJE koje ishranom dospevaju u organizam životinja


nazad