Napokon su podignute sve slike sa ekskurzije! 153 slike u nekih 14 MB, pa vi skidajte! Sre�...

24.11.2003.

Sva dosada�nja predavanja iz Geografije su podignuta.
Za vikend �e biti podignuto nekih 150-200 s...

27.10.2003.

Napokon je podignut i ovogodi�nji site. Kao �to mo�ete videti, umesto glupih anketa uvedeno je odbro...

09.10.2003.